Teleradiologia

Teleradiologia, czyli

Teleradiologia jest metodą pracy pole­gającą na przekazywaniu obrazów uzyskanych z badań radiologicznych w celu ich opisania lub skonsultowania w miejscu innym niż miejsce ich wykonania.

Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku w diagnostyce obrazowej technologii cyfrowych, systemów informatycznych oraz możliwości przesyłu danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

Teleradiologia jest obecnie powszechnie używanym narzędziem w diagnostyce obrazowej. Nie trzeba już udowadniać jej przydatności w codziennej praktyce klinicznej, ważne jest natomiast, aby stosować to narzędzie w sposób możliwie najlepszy i przy zachowaniu wysokich standardów jakości.